Một Giải pháp Nhiều Ứng dụng
Menu
Bảng giá tham khảo các sản phẩm của Microsoft
  • Các sản phẩm trong bảng giá này được cấp phép theo dạng Open License.
  • Mức giá áp dụng đối với sản phẩm có thể thay đổi theo quy định của nhà sản xuất theo từng thời điểm và số lượng đặt hàng.

Dưới đây là bảng giá các sản phẩm phổ biến của Microsoft tại thị trường Việt Nam:

© Vuthao. All rights reserved.

Back to Top