Một Giải pháp Nhiều Ứng dụng
Menu

Blog

Business Process Management

26/06/2015
Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM) là một lĩnh vực trong hoạt động quản lý doanh nghiệp với trọng tâm là cải thiện hiệu suất doanh nghiệp bằng phương pháp quản lý và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp. 

SharePoint là gì?

26/06/2015
SharePoint là một nền tảng phát triển ứng dụng web, cho phép nhanh chóng xây dựng và phát triển các ứng dụng trong các lĩnh vực:
© Vuthao. All rights reserved.

Back to Top