Một Giải pháp Nhiều Ứng dụng
Menu
Các phương thức cấp bản quyền cho sản phẩm Microsoft

Dưới đây là hướng dẫn nhanh để tham khảo giúp bạn hiểu được cách cấp bản quyền cho các sản phẩm của Microsoft.

CẤP PHÉP SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG TRÊN DESKTOP (VD: OFFICE, CRM)

Việc cấp phép sử dụng các ỨNG DỤNG trên máy tính bàn như sau:

 • Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị
 • Thiết bị được cấp phép sử dụng là thiết bị mà trên đó phần mềm được sử dụng
 • Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm

 VÀ  bất kỳ bộ phận sản phẩm nào của phần mềm

 VÀ bất kỳ phiên bản nào trước đó của phần mềm HOẶC bất kỳ bộ phận nào trên thiết bị được cấp phép sử dụng

 • Bạn có thể cài đặt và sử dụng bản sao khác của phần mềm trên một môi trường Hệ điều hành ảo trên thiết bị được cấp phép sử dụng

CẤP PHÉP SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH TRÊN DESKTOP (VD: WINDOWS)

Việc cấp phép sử dụng HỆ ĐIỀU HÀNH trên máy tính bàn như sau:

 • Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị
 • Một bản sao của phầm mềm có thể được cài đặt trên thiết bị được cấp phép.
 • Các nguyên tắc chuyển nhượng:
  • Giấy phép sử dụng hệ điều hành Windows do Hãng sản xuất cài đặt sẵn (Original Equiptment Manufacturer - OEM) cài đặt sẵn trên máy tính có hiệu lực và hết hạn sử dụng trên máy tính đó. Giấy phép không thể được chuyển nhượng trừ khi đó là một thiết bị hoàn chỉnh (cả phần cứng và phần mềm)
  • Giấy phép nâng cấp hệ điều hành Windows theo số lượng lớn (Volume Licensing) có hiệu lực và hết hạn sử dụng trên máy đó. Giấy phép không thể được chuyển giao trừ khi đó là một thiết bị hoàn chỉnh (cả phần cứng và phần mềm) 
  • Giấy phép sử dụng gói sản phẩm hệ điều hành Windows (Fully Packeged Product - FPP) được phép chuyển nhượng một lần. Thông tin chi tiết được giải thích trong thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối (End User License Agreement - EULA)
CẤP PHÉP SỬ DỤNG SERVER (GIẤY PHÉP TRUY CẬP CỦA MÁY TRẠM - CALS)

Việc cấp phép sử dụng SERVER trên máy chủ như sau:

 • Một giấy phép truy cập của máy trạm (CAL) không phải là một phần mềm ứng dụng
 • Một CAL cho một người sử dụng hay thiết bị được phép truy cập các dịch vụ phần mềm trên server
 • Có hai mô hình cấp phép được  sử dụng để cấp phép sử dụng phần mềm trên server như sau:
 • Mô hình Server/CAL: mỗi Server cần một giấy phép sử dụng hệ điều hành server và tất cả máy trạm phải được cấp phép với CALs
 • Mô hình trên Processor: mỗi bộ xử lý trên bất cứ server nào chạy phần mềm phải có một giấy phép sử dụng trên mỗi bộ xử lý, trường hợp này không giới hạn số lượng máy trạm hay người sử dụng có thể truy cập phần mềm trên server đó
 • Một CAL cho một người sử dụng: cho phép cá nhân hay người dùng truy cập hay sử dụng phần mềm trên server từ số thiết bị bất kỳ
 • Một CAL cho một thiết bị: cho phép thiết bị cá nhân truy cập hay sử dụng phần mềm trên server với số người sử dụng bất kỳ

Open License

Open Value

Open Value Sunscription

Select License

Select Plus

Enterprise Agreement

Enterprise Subscrition Agreement

Nhu cầu của khách hàng

Các tổ chức vừa và nhỏ cần khoảng 5 giấy phép

Các tổ chức vừa và nhỏ cần khoảng 5 giấy phép kèm với Software Assurance

Các tổ chức vừa và nhỏ quan tâm tới thuê bao sử dụng phần mềm hoặc tiêu chuẩn hóa PC

Các tổ chức vừa và doanh nghiệp (nhiều hơn 150)

Các tổ chức vừa và doanh nghiệp

Doanh nghiệp (250 hoặc hơn)

Dạng Giấy phép

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

Không vĩnh viễn

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn và không vĩnh viễn

Lợi ích của khách hàng

 - Yêu cầu giấy phép tối thiểu.

- Chi trả trực tiếp.

-  Bổ sung giấy phép khi doanh nghiệp tăng trưởng.

Hướng lợi từ chương trình Software Assurance.

-  Mang lại nhiều hơn khả năng kiểm soát tình hình đầu tư vào IT

Các tùy chọn thuê bao:

 -  Chi phí thấp nhất.

Chi phí giấy phép linh hoạt khi số lượng PC tăng hoặc giảm.

- Biết trước các khả năng đầu tư phần mềm.

Select License được sử dụng khi Software Assurance được mua cùng lúc.

- Giảm chi phí thấp nhất.

- Tính toán được ngân sách.

- Mua sắm phần mềm theo nhu cầu.

- Tăng tốc triển khai.

-  Không phải quản lý nhiều hợp đồng.

Mua sắm hiệu quả, có tính toán.

- Dễ dàng quản lý tải sản phần mềm.

- Mua sắm linh hoạt.

- Bảo hiểm phần mềm.

- Hạ tầng linh hoạt.

-  Tiêu chuẩn hóa IT.

-  Mua sắm tập trung.

- Quản trị, tính toán ngân sách và theo dõi giấy phép  dễ dàng.

- Tiết kiệm chi phí đáng kể.

- Dễ dàng triển khai công nghệ mới nhất của Microsoft

Bảo hiểm phần mềm

Có sẵn

Bao gồm

Bao gồm

- Có sẵn

- Tỷ lệ theo hàng năm

- Có sẵn

- Không tỷ lệ

Bao gồm

Điều khoản thỏa thuận

Hai năm

Một năm áp dụng cho các tổ chức doanh nghiệp đáp ứng điều kiện

Ba năm

Ba năm

Ba năm

Không hạn

Ba năm

Giấy phép

Vĩnh viễn

Giấy phép Enterprise

vĩnh viễn,

Subscription

trừ khi là

Agreement

Tùy chọn thanh toán

Chỉ thanh toán trực tiếp.

Trực tiếp hoặc thanh toán hàng năm

Thanh toán hàng năm

Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấp phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance

Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấy phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance.

Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấy phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance.

Cách mua

Kênh bán lẻ rộng rãi

Kênh bán lẻ rộng rãi

Kênh bán lẻ rộng rãi

Bán lẻ khách hàng lớn (LAR)

LAR

LAR và Enterprise Software Advisor

Điều kiện bắt buộc của sản phẩm (bản sao của media)

Media bắt buộc phải mau riêng rẽ từ Microsoft Worldwide Fulfillment

Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu

Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu

Mỗi một ký mới sẽ nhận một bộ Product Fulfillment Kit

Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu

Mỗi một ký mới sẽ nhận một bộ Product Fulfillment Kit

Giấy phép OEM hoặc FPP không đáp ứng điều kiện cho software AssuranceCông ty Cổ phần Công nghệ Vũ Thảo

Số ĐKKD: 0301805897 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 31/08/1999

Người đại diện: Trần Thanh Phong

© Vuthao. All rights reserved.

Back to Top