Một Giải pháp Nhiều Ứng dụng
Menu
Hướng dẫn cấp phép sử dụng sản phẩm Microsoft
Các phương thức cấp bản quyền cho sản phẩm Microsoft

Dưới đây là hướng dẫn nhanh để tham khảo giúp bạn hiểu được cách cấp bản quyền cho các sản phẩm của Microsoft.

Cấp phép sử dụng các ứng dụng trên Desktop (VD: Office, CRM)

Việc cấp phép sử dụng các ỨNG DỤNG trên máy tính bàn như sau:

  • Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị
  • Thiết bị được cấp phép sử dụng là thiết bị mà trên đó phần mềm được sử dụng
  • Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm

    VÀ bất kỳ bộ phận sản phẩm nào của phần mềm

    VÀ bất kỳ phiên bản nào trước đó của phần mềm HOẶC bất kỳ bộ phận nào trên thiết bị được cấp phép sử dụng

  • Bạn có thể cài đặt và sử dụng bản sao khác của phần mềm trên một môi trường Hệ điều hành ảo trên thiết bị được cấp phép sử dụng
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Công nghệ Vũ Thảo

Số ĐKKD: 0301805897 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 31/08/1999

Người đại diện: Trần Thanh Phong

© Vuthao. All rights reserved.

Back to Top