Mô tả công việc

 • Phân tích nghiệp vụ
 • Hỗ trợ Trưởng nhóm trong việc lập kế hoạch Khảo sát, phân tích Yêu cầu nghiệp vụ Khách hàng
 • Thực hiện việc Khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ theo Dự án hoặc nội dung được phân công
 • Tiếp nhận các yêu cầu thay đổi, phân tích và theo dõi các yêu cầu thay đổi
 • Viết đặc tả yêu cầu
 • Viết tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm, thiết kế giao diện mẫu dựa trên các tài liệu được cung cấp và quá trình thu thập thông tin từ Khách hàng
 • Xác nhận với Khách hàng về các nội dung tài liệu đã thống nhất
 • Phối hợp với các thành viên khác của Dự án
 • Trao đổi, diễn giải các yêu cầu nghiệp vụ cho các Lập trình viên khi được yêu cầu
 • Cập nhật kịp thời các yêu cầu thay đổi đã được phê duyệt
 • Hỗ trợ Xây dựng các Testcase, thực hiện kiểm thử
 • Thực hiện các công việc trong giai đoạn UAT
 • Training cho Key-user
 • Phối hợp với Khách hàng để thực hiện UAT
 • Làm rõ, xác nhận các Bugs, Issues phát sinh trong quá trình UAT
 • Quản lý tài liệu: Quản lý các tài liệu phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Yêu cầu công việc

 • Học vấn và kinh nghiệm
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Tài chính ngân hàng
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BA
 • Trình độ chuyên môn
 • Am hiểu về quy trình phát triển Phần mềm và các giai đoạn testing
 • Có kinh nghiệm xây dựng Test Plan, Test Cases, Test Data
 • Có kinh nghiệm sử dụng các bug tracking tools
 • Kỹ năng mềm
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
 • Có khả năng giao tiếp tốt
 • Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Yếu tố lợi thế

 • Trình độ chuyên môn
 • Có nền tảng và kinh nghiệm về mảng công nghệ thông tin
 • Có kinh nghiệm triển khai các phần mềm Quản lý Nhân sự, Quy trình nghiệp vụ, Quản trị Hành chính
 • Kỹ năng mềm
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là lợi thế lớn
 • Có khả năng viết tài liệu, giao tiếp Tiếng Anh
 • Có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng đi công tác hoặc overtime theo yêu cầu của dự án

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)