Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển ứng dụng cho các dự án văn phòng điện tử, thương mại điện tử, ứng dụng cho doanh nghiệp và làm việc theo sự phân công của cấp quản lý.
 • Tham gia xây dựng cấu trúc database cho các ứng dụng.
 • Tạo, sửa đổi và điều chỉnh các store procedures, functions, triggers, indexes … cho phù hợp với chức năng.
 • Lập báo cáo và dữ liệu truy vấn.
 • Xác định, chuẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan tốc độ truy vấn dữ liệu đến CSDL lớn, xử lý nghẽn cổ chai trên các ứng dụng.
 • Làm việc nhóm, phối hợp với thành viên khác cùng nhau giải quyết vấn đề.
 • Báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần cho quản lý.

Yêu cầu công việc

 • Học vấn và kinh nghiệm
 • Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Viễn thông …
 • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
 • Trình độ chuyên môn
 • Có kinh nghiệm làm việc với: C#, ASP.Net, Web API.
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu như: Oracle, SQL, PL/SQL, Microsoft SQL Server, DB2 , … và phát triển báo cáo
 • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng tốt
 • Kỹ năng mềm
 • Có tư duy logic tốt + khả năng tự học
 • Có khả năng chịu áp lực công việc tốt
 • Có trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh

Yếu tố lợi thế

 • Trình độ chuyên môn
 • Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn, với số người dùng lớn.
 • Thành thạo cơ sở dữ liệu SQL Server, MySQL, Oracle …
 • Có kinh nghiệm về SQL Intergration Services, Analytics Services, BI là một lợi thế lớn.
 • Kỹ năng mềm
 • Ham thích làm việc với dữ liệu.
 • Có kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và khả năng chịu áp lực tốt nếu yêu cầu dự án cần gấp.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Có khả năng nắm bắt nhanh chóng công nghệ mới, kỹ thuật mới.

Chuyên gia cơ sở dữ liệu (Senior Backend Developer)