Mô tả công việc

 • Làm việc trực tiếp với khách hàng để xác định rõ yêu cầu dự án (requirements, khối lượng công việc, lịch trình …)
 • Tham gia các cuộc họp liên quan đến dự án
 • Lên kế hoạch và lập master schedule, đề xuất phân bổ nguồn lực cho dự án
 • Lên kế hoạch dự phòng và quản lý rủi ro và các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
 • Quản lý công việc, tiến độ, chất lượng của dự án. Theo sát và ra chỉ thị kịp thời để đảm bảo dự án được hoàn thành đạt chất lượng và theo kế hoạch
 • Lên kế hoạch đào tạo và huấn luyện cho các thành viên trong dự án
 • Tổng hợp, báo cáo cho Ban lãnh đạo dự án theo quy định
 • Đề xuất phương án tổ chức và quản lý dự án hiệu quả. Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình làm việc công ty
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Yêu cầu công việc

 • Học vấn và kinh nghiệm
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tham gia phát triển các dự án phần mềm và ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Project Manager/Team Leader
 • Trình độ chuyên môn
 • Có kiến thức về Quản lý dự án và Quy trình triển khai dự án
 • Kỹ năng mềm
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trình bày và lắng nghe tốt
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
 • Có khả năng bao quát công việc và xử lý tình huống linh hoạt
 • Có khả năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm và làm việc dưới cường độ cao
 • Có khả năng tạo động lực và xây dựng team dự án gắn bó và phát triển
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng: MS Office. Biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ: MS Project, Visio

Yếu tố lợi thế

 • Trình độ chuyên môn
 • Có kinh nghiệm triển khai các phần mềm về ECM, BPM, HRM
 • Có chứng chỉ về quản lý dự án (PMI, CAPM, CSM, …) là lợi thế rất lớn
 • Có kỹ năng giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
 • Có khả năng viết giao tiếp bằng Tiếng Anh
 • Có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng đi công tác hoặc overtime theo yêu cầu của dự án

Quản lý dự án (Project Manager)