Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, chính phủ

Cung cấp phần mềm quản trị trong nhiều lĩnh vực: Ngân hàng, sản xuất, dầu khí, điện lực, bán lẻ, hàng không, cảng biển …

DPM

Digital Process Management

Giải pháp giúp chuyển đổi các hoạt động phê duyệt rong doanh nghiệp lên nền tảng số.

DCM

Digital Content Management

Giải pháp số hóa hồ sơ tài liệu và tri thức, giúp chuyển đổi tri thức của tổ chức lên nền tảng số.

DSIGN

Digital Signature Portal

Giải pháp trình ký hồ sơ tài liệu và giao dịch hồ sơ điện tử.

VT Jarvis

GenAI cho doanh nghiệp

Giải pháp đột phá trong khai thác dữ liệu, tri thức doanh nghiệp

Digital Office

Văn phòng điện tử

Bộ giải pháp văn phòng điện tử với nhiều phân hệ hỗ trợ các hoạt động quản lý tổ chức

Enterprise Portal

Cổng thông tin DN

Giải pháp hai trong một dành cho doanh nghiệp bao gồm cổng thông tin cho khách hàng và cổng thông tin cho nội bộ của doanh nghiệp.

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi

Tin tức nổi bật

Chia sẻ bài viết về việc áp dụng chuyển đổi số và giao dịch số trong
hoạt động quản trị của doanh nghiệp