Quản lý giao việc

Phân hệ Quản lý Giao việc sẽ cải thiện rất lớn cách thức doanh nghiệp quản lý và theo dõi các đầu việc

Chuẩn hóa quy trình giao việc và giải quyết công việc. Từ đó tăng hiệu suất làm việc

Cung cấp nhiều chức năng, lựa chọn để lập kế hoạch, phân công giao việc linh động và đa dạng

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi