Quản lý đi công tác

Quản lý Đi công tác & Công tác phí là phân hệ giúp kiểm soát và theo dõi quy trình lập kế hoạch đi công tác, phê duyệt, tạm ứng và quyết toán công tác phí.

Phân hệ tích hợp khả năng quản lý linh hoạt, đáp ứng cho nhu cầu của tổ chức mọi quy mô, đặc biệt thích hợp cho các tổ chức lớn có nhiều văn phòng, chi nhánh.

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi