Giải pháp đột phá trong khai thác dữ liệu, tri thức doanh nghiệp

  • Huấn luyện trên tài liệu, tri thức của doanh nghiệp
  • Câu trả lời kèm dẫn chứng link tới nội dung tài liệu
  • Trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm
  • Dịch nội dung sang các ngôn ngữ khác nhau để trả lời
  • Tích hợp đến các ứng dụng khác của doanh nghiệp

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi