Quản lý đăng ký sử dụng xe

Ứng dụng cho phép xử lý việc đăng ký, đặt lịch xe cho toàn công ty. Giúp quản lý chi tiết tình trạng sử dụng xe, bố trí xe phù hợp, các báo cáo thông tin về việc sửa chữa – bảo hành – thay mới xe của công ty