Thư viện tài liệu

Tạo nơi lưu trữ tài liệu tập trung, quản lý toàn bộ vòng đời tài liệu, dễ dàng tìm kiếm và phục hồi

Cấu trúc thư viện tài liệu

Phân quyền linh động

Hỗ trợ nguyên tắc kế thừa quyền truy cập của cấp cha để đơn giản hóa việc quản lý truy cập

  • Phân quyền user/group
  • Phân quyền folder/tài liệu

Quản lý dung lượng thư viện

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi