Khảo sát trực tuyến

Ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp tạo bảng hỏi khảo sát theo nhu cầu để thu thập ý kiến cán bộ, nhân viên theo nhu cầu, với nhiều tiện ích khác nhau

Thư viện câu hỏi

  • Tự động lưu trữ bảng câu hỏi vào thư viện câu hỏi

Tìm kiếm và báo cáo

  • Cho phép cài đặt tùy biến để tìm kiếm các bảng câu hỏi đã lưu trữ
  • Xem và kết xuất báo cáo dễ dàng cho từng bảng câu hỏi khác nhau

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi