Lịch công tác

Phân hệ lịch biểu cung cấp công cụ quản lý toàn bộ sự kiện, lập kế hoạch làm việc dễ dàng và hiệu quả trên hệ thống

Quản lý tình trạng cuộc họp

  • Cảnh báo và nhắc nhở khi sắp đến lịch họp, công việc hoặc trễ lịch

Quản lý tài liệu cuộc họp

  • Đính kèm và lưu trữ tài liệu cuộc họp

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi