Chuyển đổi kiến thức của doanh nghiệp thành dữ liệu số

Giải pháp hồ sơ, tài liệu số cho tổ chức, tất cả trong một.

Bảo mật

Phân quyền nội dung theo nhiều cấp độ: Tuyệt mật, Bảo mật (được tìm kiếm)

Hỗ trợ OCR

Hỗ trợ số hóa tài liệu ảnh, pdf sang dạng có thể tìm kiếm được nội dung, với công cụ chuyển đổi ảnh sang text.

Hỏi đáp

Thiết lập các câu hỏi thường gặp trên từng nội dung cần công bố

Tương tác 2 chiều

Hệ thống hỗ trợ nhiều công cụ tương tác giữa người đọc và người tạo ra nội dung như:

Tin tức nổi bật

Chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng chuyển đổi số và giao dịch số trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi

Bạn đã sẵn sàng kết nối để làm việc và giao dịch với khách hàng của mình chưa?