Tin nội bộ

Trang tin nội bộ là nơi đăng tải thông tin, sự kiện chung cần thông báo rộng rãi cho toàn thể cán bộ nhân viên

Được trang bị Hệ thống quản trị nội dung (Content Management System - CMS) cực mạnh, nhưng dễ dùng, dễ làm quen

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi