Quản lý và đăng ký phòng họp

Kiểm soát và theo dõi toàn bộ quy trình đăng ký phòng họp và tổ chức cuộc họp

Xem lịch họp dạng lịch

Nhắc lịch họp

Thống kê chi phí sử dụng phòng họp, thiết bị

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi